Locations for Trung tâm gia sư Tiên Phong 1
10.7443491 106.7005375 0 0 106.7005375,10.7443491