Tuy động từ bất quy tắc ít dùng trong ngữ pháp nhưng động từ bất quy tắc rất cần thiết khi dung cho thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành.

Nếu không có động từ bất quy tắc thì chúng ta không thể viết nhiều câu cho hoàn chỉnh. Động từ bất quy tắc rất khó học và khó nhớ vì thế bạn cần có phương pháp học hợp lý mới có thể tiếp thu và nhớ lâu.

Vậy phương pháp học động từ bất quy tắc là phương pháp gì? Học như thế nào để nhanh tiếp thu và nhớ lâu? Tôi sẽ đưa ra một số hướng dẫn giúp bạn nhanh tiếp thu, nhớ lâu và vận dụng nó được thành thạo khi làm bài tập tốt hơn.

irregular verbs - dong tu bat quy tac

Động từ bất quy tắc là động từ gì?

Động từ bất quy tắc là động từ không sử dụng ED và những động từ bất quy tắc không theo một nguyên tắc nào trong ngữ pháp tiếng Anh. Để dùng động từ bất quy tắc cho thành thạo, bạn phải vừa làm bài tập vừa sử dụng những động từ bất quy tắc tùy theo các thì mà bạn sử dụng.

Tham khảo thêm: Cách làm bài đọc hiểu tiếng Anh

Khi nào thì dùng động từ bất quy tắc?

Chúng ta thường dùng động từ bất quy tắc trong những trường hợp sau đây:
Động từ bất quy tắc được dùng cho thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành.

Động từ bất quy tắc diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ (có xác định rõ thời gian) hoặc hành động xảy ra từ trong quá khứ kéo dài đến hiện tại và sẽ xảy ra trong tương lai (đôi khi không xác định được ngày, tháng, năm, giờ).

Sử dụng động từ bất quy tắc nhằm diễn tả hành động xảy ra chính xác ở đâu, thời gian nào như là để thông báo sự việc hoặc muốn đặt câu với động từ bất quy tắc như muốn hỏi để tìm kiếm thông tin.

Có hai loại động từ bất quy tắc: động từ bất quy tắc ở cột hai (dùng cho quá khứ đơn), động từ bất quy tắc ở cột ba (dùng cho hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành). Vì thế các bạn phải học cho kỹ, học theo thứ tự a,b,c cho dễ, sau đó làm bài tập, đặt câu, làm văn cho nhớ động từ.

Để tạo cho mình hứng thú khi học động từ bất quy tắc thì bạn nên làm bài tập theo kiểu trắc nghiệm và điền vào chỗ trống để nhớ động từ bất quy tắc thật lâu.

Bạn nên thực hành các mẫu đàm thoại đối với một số bạn trong nhóm để luyện động từ bất quy tắc và cũng luyện cách phát âm.

Bảng động từ bất quy tắc sau đây giúp bạn học tốt hơn:

V1 V2 V3 Nghĩa:
Be was/were been thì, là, ở
Become became become trở thành
Begin began begun bắt đầu
Bend bent bent uốn cong
Bite bit bitten cắn
Blow blew blown thổi
Break broke broken làm vỡ
Bring brought brought mang
Broadcast broadcast broadcast phát thanh
Buld built built xây dựng
Buy bought bought mua
Catch caught caught bắt
Choose chose chosen chọn lựa
Come came come đến
Cost cost cost giá
Dig dug dug đrào
Do did done làm
Draw drew drawn vẽ, rút ra
Drink drank drunk uống.
Drive drove driven lái xe
Eat ate eaten ăn
Fall fell fallen rơi, ngã
Feed fed fed cho ăn
Feel felt felt cảm thấy
Fight fought fought đánh nhau
Find found found tìm thấy
Fit fit fit thích hợp
Fly flew flown đi máy bay
Forget forgot forgotten quên
Forgive forgave forgiven tha thứ
Get got gotten có, nhận
Give gave given cho
Go went gone đi
Grow grew grown mọc, trồng
Hang hung hung treo
Have had had có
Hear heard heard nghe
Hide hid hidden giấu
Hit hit hit đánh
Hold held held cầm, giữ
Lead led led lãnh đạo
Leave left left rời
Lend lent lent cho mượn
Let let let cho phép
Lie lay lain nói dối
Lose lost lost đánh mất
Make made made làm
Meet met met gặp
Pay paid paid trả tiền
Put put put đặt để
Quit quit quit bỏ, ngưng

Trên đây tôi đã hướng dẫn các bạn phương pháp học và làm bài tập với động từ bất quy tắc cho đạt hiệu quả. Với bảng động từ bất quy tắc hy vọng các bạn sẽ học tốt hơn (tôi chỉ liệt kê một số động từ bất quy tắc, nếu bạn muốn biết tất cả các động từ bất quy tắc mời bạn tham khảo sách Oxford Dictionary Advanced’s Leaners.

3.8/5 - (36 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

phone-icon
zalo-icon
facebook-icon